Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties (PDO) type A+B

Locatie
Cursuslocatie  : BVO  Marie Curiestraat 53  3846 BW HARDERWIJK
Cursustijden   :  9.00 – 16.00 u (of in overleg)
Cursusdata     :  zie BLOG pagina voor actuele cursusdata

Cursus Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties (PDO) wordt gegeven in samenwerking met BVO. De cursus is verdeeld over 8 dagen, daarna zal het examen worden afgenomen door Examenbureau Installatietechniek in Harderwijk

De opleiding Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties type-A (PDO-A) en type-B (PDO-B) van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen leidt de cursist op om de betreffende ontruimingsalarminstallatie te kunnen ontwerpen volgens de projecteringsregels van de NEN 2575. De ontruimingsalarminstallaties zijn in te delen in twee groepen:

 • Type-A: de gesproken woordinstallaties, waar de ontruiming via een gesproken boodschap plaatsvindt;
 • Type-B: de slowwhoop-installaties, hierbij wordt gebruik gemaakt van alleen een toonsignaal.

Deze twee opleidingen worden aansluitend gegeven, we starten met type-B cursisten welke in de de eerste 4 lesdagen worden opgeleid om zelfstandig een projectie te maken op basis van standaardruimtes. Hier kun je ervoor kiezen om dit deel af te sluiten met een examen van mc vragen, open vragen en projecteren standaardruimten..

Voor de cursisten die ook met type A installaties werken gaat de cursus verder met 4 extra reken dagen, waarin het maken van geluidsberekeningen wordt behandeld. Dit resulteert vervolgens dat de type-A cursisten bij het behalen van het examen 2 diploma’s ontvangen, namelijk het type-A en het type-B diploma.

Het CCV-certificatieschema, “Ontruimingsalarminstallaties” vereist dat ontruimingsalarminstallaties worden ontworpen, geleverd en geïnstalleerd onder de verantwoordelijkheid van een daartoe opgeleide “Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties A of B”, die moet beschikken over het bijbehorende diploma.

Voor wie is deze cursus bedoeld De opleiding Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallatie – A is onder andere geschikt voor medewerkers van architecten- en ingenieursbureau’s en van installatie- en branddetectiebedrijven die betrokken zijn bij het produceren, ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van ontruimingsinstallaties. Om de opleiding goed te kunnen volgen adviseren wij dat deelnemers in het bezit zijn van het diploma Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties.

De lesstof Naast dat de aspecten van geluid en ruimteakoestiek worden uitgelegd, worden de volgende onderwerpen tijdens de opleiding projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallatie – A behandeld:

 • het berekenen van geluidsdrukniveau’s
 • NEN 2575: opbouw en de prestatie- en de projecteringseisen
 • normen en wettelijke eisen met betrekking tot ontruimingsinstallaties
 • het maken van de standaardprojectie volgens NEN 2575
 • realisatie van functiebehoud conform de NPR 2576
 • verzorgen van geluidsmetingen
 • het opleveren van ontruimingsalarminstallaties aan de opdrachtgever en het (doen) onderhouden van de ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2654-2
 • eisen ten opzichte van functiebehoud volgens de NEN 2575 en de NPR2576
 • examentraining

Cursusmateriaal
Bij aanvang van de cursus wordt de Syllabus PDO verstrekt, hierin staat de informatie die behandeld wordt tijdens de 8 cursusdagen. Naast het cursusmateriaal worden per cursusdag, ook vele vragen en cases geoefend van de behandelde lesstof, welke ook op het examen gevraagd kunnen worden.

Huiswerkbeleid
Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt elke deelnemer ook huiswerkvragen, welke thuis gemaakt kunnen worden. Deze worden op de eerstvolgende cursusdag uitgebreid behandeld. Het thuis oefenen van vragen is een verstandige training om met succes deze cursus af te ronden.

Cursusprijs
De totale kosten van deze opleiding bedragen € 2.060,= en is inclusief € 505,= Examen PDO A+B koffie/thee en lunch.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u de factuur voor de opgegeven cursist en verzoeken u zorg te dragen voor een tijdige betaling. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, ontvangt u het betaalde bedrag per omgaande terug.

Aanvullende informatie
Alle cursisten worden uiterlijk een week voor startdatum van de cursus van deelname per email op de hoogte gesteld. De cursus deelname wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging en betaling van het cursusbedrag. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus worden geannuleerd of worden samengevoegd op andere locatie. Heeft u nog andere vragen of interesse in bijvoorbeeld in-company trainingen, verzoek ik contact met mij op te nemen, telefonisch of via email.

Gerard Groenewoud
Telefoon : +31(0)611094253
E-mail :  info@groenewoudfs.nl

Direct inschrijven kan via deze link inschrijfformulier