MBV- Combi (Theorie en Praktijk)

Locatie
Cursuslocatie  : BVO  Marie Curiestraat 53  3846 BW HARDERWIJK
Cursustijden   :  9.00 – 16.00 u (of in overleg)
Cursusdata     : zie BLOG pagina voor actuele cursusdata

Monteur Beveiligingssystemen (MBV)

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met BVO op locatie Harderwijk. De cursus is verdeeld over 6 dagen, na het volgen van de cursus zal het examen aansluitend op de laatste lesdag worden afgenomen door Examenbureau Installatietechniek in Harderwijk.

Theoretische kennis opdoen, maar gericht op toepassing in de praktijk

Vooral het zoeken naar storingen en het oplossen daarvan is een belangrijke taak van de monteur beveiligingsinstallaties. Hier wordt dan ook tijdens de cursus veel aandacht aan besteed. De oorzaken van storingen zijn divers en de oplossingen verschillen daardoor ook. Beveiligingssystemen vervullen een belangrijke taak en het is daarom van groot belang dat deze installaties optimaal functioneren. Tijdens deze opleiding wordt aan de deelnemers dan ook alle relevante kennis bijgebracht die nodig is om deze installaties zo goed mogelijk te installeren, te onderhouden, te repareren en te vervangen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opstellen van eenvoudige beveiligingsplannen.

Voor wie is deze cursus bedoeld

De opleiding Monteur Beveiligingssystemen is bedoeld voor elektro-, onderhouds- of service­monteurs en medewerkers die specifieke kennis nodig hebben van gebouw gebonden beveiligingssystemen.

Deze opleiding Monteur Beveiligingssystemen is een volledige opleiding voor wat betreft de theorie als voor de praktijk.

Wat levert deze cursus je op

Na afloop van deze opleiding en het positief afsluiten van het examen heb je een diploma waarmee je zelfstandig een beveiligingsinstallatie mag en kan inregelen, wijzigingen aan te brengen en storingen in de systemen te verhelpen. Daarnaast helpt het de monteur inzicht te krijgen op het gebied van beveiligingsplannen voor objecten in elke beveiligingsklasse voor woningen en bedrijven.

De lesstof

Tijdens de opleiding Monteur Beveiligingssystemen (combi cursus) worden, naast voor­schrif­ten en regelgeving, o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

  • VRKI voor woningen en bedrijven;
  • Elektronische signalering;
  • De soorten detectoren en systemen;
  • Organisatorische en bouwkundige maatregelen;
  • Additionele beveiligingscomponenten installeren en onderhouden;
  • Praktisch werken met een alarmsysteem;
  • Het wijzigen van instellingen en het uitvoeren van metingen aan een alarmsysteem;
  • Storingen zoeken en oplossen.

Cursusmateriaal
Bij aanvang van de cursus wordt het cursusboek MBV verstrekt, hierin staat de informatie die behandeld wordt tijdens de cursusavonden- en/of dagen. Naast het cursusmateriaal worden per cursusdag, ook vele vragen en cases geoefend van de behandelde lesstof, welke ook op het examen gevraagd kunnen worden.

Huiswerkbeleid
Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt elke deelnemer ook huiswerkvragen, welke thuis gemaakt kunnen worden. Deze worden op de eerstvolgende cursusdag uitgebreid behandeld. Het thuis oefenen van vragen is een verstandige training om met succes deze cursus af te ronden.

Cursusprijs
De kosten voor het volgen van deze cursus MBV bedragen € 1.500,- exclusief BTW en examen. Inclusief (theorie en praktijk) examen bij ExamenBureau Installatietechniek zijn de kosten 1.685,- exclusief BTW.

Na ontvangst van het inschrijfformulier, ontvangt u de factuur voor de opgegeven cursist en verzoek zorg te dragen voor een tijdige betaling.

Aanvullende informatie
Alle cursisten worden uiterlijk een week voor startdatum van de cursus van deelname per email op de hoogte gesteld. De cursus deelname wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging en betaling van het cursusbedrag. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus worden geannuleerd of worden samengevoegd op andere locatie. Heeft u nog andere vragen of interesse in bijvoorbeeld in-company trainingen, verzoek ik contact met mij op te nemen, telefonisch of via email.

Gerard Groenewoud
Telefoon : +31(0)611094253
E-mail :  info@groenewoudfs.nl

Direct inschrijven kan via deze link inschrijfformulier