Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties (IDO)

Locatie
Cursuslocatie  :  Marie Curiestraat 53 3846 BW HARDERWIJK
Cursustijden   :  9.00 – 16.00 u (of in overleg)
Cursusdata     :  zie BLOG pagina voor actuele cursusdata


Cursus Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties (IDO)

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met BVO op locatie Harderwijk. De cursusduur is 1 dag en het examen zal aansluitend worden afgenomen door het Examenbureau Installatietechniek.

Voor wie is deze cursus bedoeld
De opleiding is bedoeld voor medewerkers van (erkende) installatiebedrijven/ontruimingsalarm-bedrijven die betrokken zijn bij het aanleggen van gecertificeerde ontruimingsalarminstallaties. Als toelatingseis geldt het diploma “Installatiedeskundige brandmeldinstallaties (IDB)” omdat de cursus aansluit op de lesstof die in die cursus is behandeld.

Na het afronden van de opleiding Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties (IDO) hebben de cursisten aantoonbare kennis met betrekking tot het installeren van een ontruimingsalarminstallatie. Deze kennis sluit aan op de eind- en toetstermen uit de CCV-certificatie schema’s “installeren OAI” waarmee dan over aantoonbare kennis van de NEN 2575 wordt beschikt.

De lesstof

Tijdens de cursus Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties zullen naast de grondbeginselen over brand, branduitbreiding en rookverspreiding de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Ontruimingsalarmcentrale, bedienpanelen en blokschema;
  • Type A & B installaties, eisen en voeding;
  • Installeren van ontruimingsalarmsystemen, gebaseerd op NEN 2575 en NPR 2576.

Cursusmateriaal
Bij aanvang van de cursus wordt de Syllabus IDO verstrekt, hierin staat de informatie die behandeld wordt. Naast het cursusmateriaal worden ook vragen geoefend van de behandelde lesstof, welke ook op het examen gevraagd kunnen worden.

Cursusprijs
De totale kosten van deze opleiding bedragen € 290,= en is inclusief Examen IDO, incl. koffie/thee en lunch.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Na ontvangst van het inschrijfformulier, ontvangt u de factuur voor de opgegeven cursist en verzoek zorg te dragen voor een tijdige betaling.

Aanvullende informatie
Alle cursisten worden uiterlijk een week voor startdatum van de cursus van deelname per email op de hoogte gesteld. De cursus deelname wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging en betaling van het cursusbedrag. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus worden geannuleerd of worden samengevoegd op andere locatie. Heeft u nog andere vragen of interesse in bijvoorbeeld in-company trainingen, verzoek ik contact met mij op te nemen, telefonisch of via email.

Gerard Groenewoud
Telefoon : +31(0)611094253
E-mail :  info@groenewoudfs.nl

Direct inschrijven kan via deze link inschrijfformulier