Cursus informatie PDB

Locatie
Cursuslocaties  :HARDERWIJK en ZALTBOMMEL
Cursustijden       :  9.00 – 16.00 u (of in overleg)
Cursusdata          : zie BLOG pagina voor actuele CURSUSDATA

Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties (PDB)

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met AERTES-BVO. De cursus is verdeeld over 12 dagen.

Voor wie is deze cursus bedoeld
De opleiding tot Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties is bedoeld voor de ontwerpers van brandmeldinstallaties.
De projecteringsdeskundige is de persoon die feitelijk binnen het CCV schema brandmeldinstallaties ‘verbonden’ is aan de installatie. Daarnaast kunnen projecterings-problemen met betrekking tot onechte en ongewenste meldingen worden opgelost.

Het is daarom, dat er een MBO denk- en/of werk niveau verwacht wordt van de cursist. Als deelnemer is het nodig een diploma op  MBO niveau te hebben, bijvoorbeeld MTS of TSI of aantoonbare langdurige ervaring in het aanleggen van brandmeldinstallaties.

Deelnemers van deze opleiding zijn na afronding van het programma in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een brandmeldinstallatie te ontwerpen en projecteren.

De lesstof
Tijdens de cursus Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties zullen naast de taken en functie van onderhoudsdeskundige en de werking van brandmelders en brandmeldinstallaties de volgende zaken behandeld:
• verschijnselen en oorzaken van brand
• brandrisico en brandveiligheid
• relatie met andere beveiligingsinstallaties
• wettelijke eisen aan brandmeldinstallaties en het onderhoud
• NEN2535; brandmeldsysteem- en kwaliteitseisen, projectering- en installatietechniek en oplevering e/o        realisatie van functiebehoud conform de NPR 2576
• NEN 2654-1; beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties
• examentraining

Cursusmateriaal
Bij aanvang van de cursus wordt de Syllabus PDB verstrekt, hierin staat de informatie die behandeld wordt tijdens de 12 cursusdagen. Naast het cursusmateriaal worden per cursusdag, ook vele vragen en cases geoefend van de behandelde lesstof, welke ook op het examen gevraagd kunnen worden.

Huiswerkbeleid
Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt elke deelnemer ook huiswerkvragen, welke thuis gemaakt kunnen worden. Deze worden op de eerstvolgende cursusdag uitgebreid behandeld. Het thuis oefenen van vragen is een verstandige training om met succes deze cursus af te ronden.

Cursusprijs
De totale kosten van deze opleiding bedragen € 2.400,= en is inclusief  koffie/thee en lunch. Voor het examen PDB dient u zich zelf aan te melden bij het examenbureau.                                                     Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u de factuur voor de opgegeven cursist en verzoeken u zorg te dragen voor een tijdige betaling. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, ontvangt u het betaalde bedrag per omgaande terug.

Aanvullende informatie
Alle cursisten worden uiterlijk een week voor startdatum van de cursus van deelname per email op de hoogte gesteld. De cursus deelname wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging en betaling van het cursusbedrag. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus worden geannuleerd of worden samengevoegd op andere locatie. Heeft u nog andere vragen of interesse in bijvoorbeeld in-company trainingen, verzoek ik contact met mij op te nemen, telefonisch of via email.

Gerard Groenewoud
Telefoon : +31(0)611094253
E-mail :  info@groenewoudfs.nl

Direct inschrijven kan via deze link inschrijfformulier