Cursus informatie MBV-T (theorie)

Locatie
Cursuslocatie  : BVO  Marie Curiestraat 53  3846 BW HARDERWIJK
Cursustijden   :  9.00 – 16.00 u (of in overleg)
Cursusdata     : Zie BLOG pagina voor actuele cursusdata

Monteur Beveiligingsinstallaties MBV-T (theorie)

Medewerkers van installatiebedrijven, die in de praktijk werkzaamheden uitvoeren aan beveiligingssystemen moeten volgens de Wet Particuliere Beveiligingsor­ga­ni­saties en Recherche­bureaus (WPBR) in het bezit zijn van het diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV). De opleiding Monteur Beveiligingssystemen (MBV-T) van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen leidt je op voor dat diploma. We gaan er daarbij vanuit dat je al minstens één jaar werkzaam bent in deze branche en voldoende praktische kennis hebt van de systemen..

Tijdens deze opleiding wordt je dan ook de relevante theoretische kennis bijgebracht die nodig is om deze installaties zo goed mogelijk te installeren, te onderhouden, te repareren en te vervangen. Daarenboven wordt aandacht besteed aan het opstellen van eenvoudige beveiligingsplannen. Indien de werkgever een verklaring afgeeft dat je voldoende praktische kennis hebt krijg je na het positief afronden van het theorie examen het diploma MBV.

De cursus Monteur Beveiligingsinstallaties bestaat uit twee delen: theorie en praktijk. Deze opleiding leidt je op in 3 lesdagen voor het theoriedeel.

Voor wie is deze cursus

Deze opleiding Monteur Beveiligingssystemen is bedoeld voor elektro-, onderhouds- of service­monteurs en medewerkers die specifieke theoretische kennis nog nodig hebben van gebouw-gebonden beveiligingssystemen.

Vooropleiding

Van de Monteur Beveiligingssystemen wordt een MBO werk- en denkniveau gevraagd. Denk daarbij aan een MBO Elektrotechniek diploma, een gelijkwaardig diploma of aantoonbare ervaring in de elektrotechniek (WEB Elektrotechniek niveau 2). Praktijkervaring van tenminste één jaar is nodig voor het ontvangen van het diploma na het afronden met een positief resultaat van het theorie examen.

De lesstof

Tijdens de opleiding Monteur Beveiligingsinstallaties (theorie) worden naast voorschriften en regelgeving de volgende onderwerpen behandeld:

  • De VRKI voor woningen en bedrijven;
  • Elektronische signalering;
  • De soorten detectoren en systemen;
  • Organisatorische en bouwkundige maatregelen;
  • Additionele beveiligingscomponenten installeren en onderhouden;

Cursusmateriaal
Bij aanvang van de cursus wordt het cursusboek MBV Theorie verstrekt, hierin staat de informatie die behandeld wordt tijdens de cursusdagen. Naast het cursusmateriaal worden per cursusdag, ook vele vragen en cases geoefend van de behandelde lesstof, welke ook op het examen gevraagd kunnen worden.

Huiswerkbeleid
Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt elke deelnemer ook huiswerkvragen, welke thuis gemaakt kunnen worden. Deze worden op de eerstvolgende cursusdag uitgebreid behandeld. Het thuis oefenen van vragen is een verstandige training om met succes deze cursus af te ronden.

Cursusduur

Deze cursus wordt op twee manieren gegeven een snelle dagopleiding van 3 lesdagen, en een wat langzamere opleiding in de avonduren gedurende 6 lesavonden. Een variant op de dagopleiding is een mogelijkheid voor een middag-avond opleiding.

Cursusprijs

De kosten voor het volgen van deze theoretische cursus MBV bedragen € 635,– exclusief BTW en examen.

Examen

Bij de cursus MBV theorie wordt aansluitend op de laatste lesdag het examen afgenomen door het  ExamenBureau Installatietechniek . De kosten voor het examen MBV-T bedragen € 130,–

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u de factuur voor de opgegeven cursist en verzoeken u zorg te dragen voor een tijdige betaling. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, ontvangt u het betaalde bedrag per omgaande terug.

Vervolgopleidingen

De volgende opleiding kan als vervolgopleiding worden gevolgd:

  • MBV Praktijk
  • Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)

Aanvullende informatie
Alle cursisten worden uiterlijk een week voor startdatum van de cursus van deelname per email op de hoogte gesteld. De cursus deelname wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging en betaling van het cursusbedrag. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus worden geannuleerd of worden samengevoegd op andere locatie. Heeft u nog andere vragen of interesse in bijvoorbeeld in-company trainingen, verzoek ik contact met mij op te nemen, telefonisch of via email.

Gerard Groenewoud
Telefoon : +31(0)611094253
E-mail :  info@groenewoudfs.nl

Direct inschrijven kan via deze link inschrijfformulier