Cursus informatie IDB

                     
Locatie
Cursuslocatie  : BVO  Marie Curiestraat 53  3846 BW HARDERWIJK
Cursustijden   :  9.00 – 16.00 u (of in overleg)
Cursusdata     : zie pagina “trainingen”

Cursusinformatie
Cursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (IDB) wordt gegeven in samenwerking met BVO op locatie Harderwijk. De cursus is verdeeld over 3 dagen, op de laatste dag zal aansluitend het examen worden afgenomen door Examenbureau Installatietechniek.

Voor wie is deze cursus bedoeld
Voor iedereen die te maken heeft met brandmeldinstallaties, maar met name de monteurs welke brandmeldinstallaties aanleggen. Ook voor andere medewerkers van installatiebedrijven die meer willen weten van montagetechniek en voorschriften. Het is daarom, dat er een MBO denk- en/of werk niveau verwacht wordt van de cursist. Als deelnemer is het nodig basiskennis te hebben van elektro -en montagetechniek.

Na het behalen van het diploma Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties zijn de cursisten in staat de werkzaamheden, zoals voorgeschreven in het CCV-Certificatieschema installeren bmi, zelfstandig uit te voeren. Daarmee zijn zij ook in staat om het installatie ontwerp van de projecteringsdeskundige op een juiste wijze toe te passen en om te zetten in een correct gemonteerde brandmeldinstallatie en het ‘Installatieattest’ te ondertekenen.

De lesstof
Tijdens de cursus installatiedeskundige brandmeldinstallaties zullen naast de grondbeginselen over brand, branduitbreiding en rookverspreiding de volgende onderwerpen worden behandeld:
• de regeling Brandmeldinstallatie
• de werkingsprincipes van melders
• de brandmeldinstallatie opbouw, planning en projectering voor het installeren van brandmeldinstallaties
• examentraining

Cursusmateriaal
Bij aanvang van de cursus wordt de Syllabus IDB verstrekt, hierin staat de informatie die behandeld wordt tijdens de 3 cursusdagen. Naast het cursusmateriaal worden per cursusdag, ook vele vragen geoefend van de behandelde lesstof, welke ook op het examen gevraagd kunnen worden.

Huiswerkbeleid
Aan het einde van iedere cursusdag ontvangt elke deelnemer ook huiswerkvragen, welke thuis gemaakt kunnen worden. Deze worden op de eerstvolgende cursusdag uitgebreid behandeld. Het thuis oefenen van vragen is een verstandige training om met succes deze cursus af te ronden.

Cursusprijs
De totale kosten van deze opleiding bedragen € 740,= en is inclusief € 140,= Examen IDB, koffie/thee en lunch.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Na ontvangst van het inschrijfformulier, ontvangt u de factuur voor de opgegeven cursist en verzoek zorg te dragen voor een tijdige betaling.

Aanvullende informatie
Alle cursisten worden uiterlijk een week voor startdatum van de cursus van deelname per email op de hoogte gesteld. De cursus deelname wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging en betaling van het cursusbedrag. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus worden geannuleerd of worden samengevoegd op andere locatie. Heeft u nog andere vragen of interesse in bijvoorbeeld in-company trainingen, verzoek ik contact met mij op te nemen, telefonisch of via email.

Gerard Groenewoud
Telefoon : +31(0)611094253
E-mail :  info@groenewoudfs.nl

 

Direct inschrijven kan via deze link inschrijfformulier